Státní zkouška ze zeměpisu

(učitelské zadání) – v podstatě stejný jako pro specialisty, jenom jedna otázka jiná

10 otázek, většina má tři části  

28.6.2006

 

-         koncept pays a Vidal de la Blache

-         Chapmanovy rovnice, jak vzniká a zaniká ozon, mechanismus zániku (PSO, vortex atd.)

-         cosi ze statistiky – zadána rovnice nějaké korelace, určit její průchod, označit veličiny r a r2 (viz. nějaký cviko), jakej typ korelace atd.  

-         kartografická reglementace – co to je, jak se to dělá, pro který typ výběru se to používá

-         slapové jevy – perioda + proč zrovna taková, nákres skočného dmutí, nákres slapových jevů při maximální deklinaci Měsíce + působení na jednotlivé zeměpisné šířky

-         subdukce – mechanismus, nákres, kde ve světě

-         druhý demografický přechod, jak probíhá + jeho dopady; nakreslit křivku naděje dožití pro Afriku a celý svět v letech 1950 – 2050 + vyznačit zlomové okamžiky vývoje; z křivky migrací různých národů do USA určit, o jaké národy šlo

-         metody geomorfologického výzkumu (aneb otázka vymysli si co umíš :-D )

-         tropický pás - vlhká jádra kontinentů – charakterizuj stručně FG podmínky (klima, reliéf, půdy, odtok, biota), jejich vzájemný vztah a enviromentální problémy v biomu

-         poslední otázka – jen pro učitelské kombinace – tři části

o       nákres denní dráhy Slunce na rovníku, pólu a v Praze pro různý dny

o       gnómické zobrazení v normální poloze a ještě cosi k tomu – nakreslit

o       výpočet místního a pásmového času (na místě B je x hodin, kolik hodin je na místě A…)