OTÁZKY Z LOŇSKÝCH STÁTNIC - sehnal H.von Quettaag, budiž mu věčná sláva ;-)

1. Nakresli příčný řez cyklonou (nízká, vysoká)
2. Nakresli a popiš stadium mladé cyklony
3. Výpočet pásmového času
4. Dráha Slunce nad obzorem v různé dny roku
5. Charakterizuj vývoj plodnosti v ČR v letech 1918 - 2000
6. Typy věkové poyramidy a jejich popis
7. Vidal de la Blache - základní teze (co řekl...)
8. Charakterizuj biom tundra / step