Regionální geografie ČR – 1. termín

 

FG:

 1. Krušnohorská hornatina   - celky a vrcholy

                                                   - sousedi

                                                   - 3 vrcholy sousedů

 1. Krušnohorská hornatina   - vývoj reliéfu

                                             - horninové složení

 1. Krušnohorská hornatina   - 5 řek

                                             - vrchovinno-nížinný typ odtoku + graf

                                             - 3 přehrady

 1. Hnědé půdy  - horizont, popsat, nakreslit

                           - vznik

                           - eluviace, iluviace

 1. Quitt  - kolik je u nás MT, jaká z nich je nejsušší, jaká je nejteplejší

               - T2 – podle geomorfologických celků (výskyt)

               - nejvyšší oblast české vysočiny (CH4)

 1. Spojování město-řeka-geomorfologický celek
 2. CHKO – na hranicích s Německem
 3. Hercynská biogeografická oblast – znaky
 4. neovulkanity   - dělení, příklady

                          - příklady na Moravě

 

HG:

1.      Kukuřičná oblast

2.      Průmysl Olomouckého kraje

3.      Hutnický průmysl – firmy, zaměření

4.      5 okresů s nejnižší nezaměstnaností

5.      5 okresů s nejvíce vysokoškoláky

6.      státní programy ČR pro cestovní ruch

7.      vývoj porodnosti 2001-2005 + očekávaný vývoj

8.      rozdělení půdy (v %) – lesy, orná půda, procento zornění….

 

Regionální geografie ČR – 2. termín

 

FG:

 

 1. Šumavská hornatina – vyjmenuj příslušné geomorfologické celky a jejich nejvyšší vrcholy; napiš názvy alespoň čtyř celků sousedících
 2. Šumavská hornatina – vyjmenuj 3 přehrady a řeky, na kterých leží, 5 řek zde pramenících; urči typ odtoku v tého oblasti (charakteristika, graf)
 3. Šumavská hornatina – geologická a geomorfologická charakteristika
 4. Šumavská hornatina – které nerostné suroviny se zde vyskytují/těží, nebo se dříve těžily
 5. Konček – Petrovič – způsob vymezování oblastí, charakteristika.... přiřazování měst k hodnotám srážek a průměrným ročním teplotám (Holešov, Liberec, Znojmo.. zbytek si nepamatuju)
 6. Vyjmenuj CHKO na hranicích s Německem
 7. Charakterizuj hnědé půdy (profil, vznik, proces, výskyt), co je eluviace, iluviace
 8. Spojování město-řeka-geomorfologický celek

 

HG:

 1. Řepařská oblast
 2. Vlastnictví zemědělské půdy – kdo, kolik % připadá na jednotlivé skupiny
 3. Průmysl gumárenský – alespoň 5 podniků
 4. Průmysl Zlínského kraje
 5. Vyjmenuj 5 států, z nichž u nás pracuje nejvíce cizinců
 6. Vyjmenuj 5 okresů s nejvyšší nezaměstnaností
 7. Vyjmenuj 5 okresů s nejnižším podílem vysokoškoláků
 8. Jaká je v ČR v současnosti hodnota plodnosti, ve kterých evropských zemích je plodnost nejvyšší