Cvika

Cvika budou z největší míry pro každý předmět všechna pohromadě a zazipovaná. Je pochopitelné, že požadavky se budou s výměnou cvičících měnit a záleží jen na nás všech, jestli zde budou cvika v rámci možností aktuální. Nové verze posílejte na jiri.chlubny@seznam.cz

1.semestr

Humánní geografie

Statistické metody a zpracování dat

Statistické metody a zpracování dat - verze dva (ne tak krásná, ale s více viktorkovskými závěry)

Úvod (verze 1 včetně info o zápočtu zde, pro zadání 6.dne v měsíci klikněte zde, pro zadání 13.dne v měsíci zde)

Ve fyzické geografii se opakuje látka z přednášek....

2.semestr (zde jsou již cvičení dost individuální, takže spíše pro představu)

Kartografie

Krajinná ekologie - projekty

Geografické myšlení (nějak jsem zapomněl :-))

Metody geografického výzkumu

Další semestry

Asie

Biogeografie

Geografie nevýrobní sféry

Geografie obyvatelstva a osídlení (nová verze)

Geografie obyvatelstva a osídlení (stará verze)

Geografie průmyslu a zemědělství

Hydrologie

Meteorologie a klimatologie - projekt

Pedologie

Děkuju kolegovi Zbyškovi, lady Iv a dalším, který sem svoje cvika nezištně nabídli.