Fyzická geografie

 

Všechny přednášky na stažení jsou ZDE, níže si pak můžete prohlédnout jednotlivé kapitoly a uložit v htm formátu

 

Úvod do studia fyzické geografie

Globální energetická bilance Země

Teplota vzduchu

Atmosférická vlhkost a srážky

Větry a globální cirkulace atmosféry

Systémy počasí

Globální klimata

Sladká voda na kontinentech

Globální ekosystémy

Globální půdy

Ledovcový tvar reliéfu a glaciální doby

Litosféra a desková tektonika

Minerály a horniny

Pobřežní a eolické tvary reliéfu

Strukturní tvary reliéfu

Tvary vytvořené proudící vodou

Vulkanické a tektonické tvary reliéfu

Zvětraliny a svahové pohyby