Geografické myšlení (oblíbená zkouška z pavědy) 
1) Kritické směry k pozitivismu - postpositivismus a antipositivismus
(reletivismus)
2) Ke jménům napsat směr: Popper, Faucault, Bashkar
3) 3 teze positivismu
4) 1 teze postmodernismu
5) 3 rozdíly mezi neoklasickou a keynesiánskou ekonomií
6) Rřiřadit spávný směr k tezím (poststrukturalismus)
7) Vysvětlit paradigma a vědecká revoluce
8) Kdo rozšířil teorii paradigmatu (Lakatos)
9) Který směr mě zaujal...