Krajinná ekologie – 31.5.06

Písemná zkouška

2 otázky Herber x 10 bodů, 5 otázek Hynek x 4 body = 40 bodů

30 minut

 

Skupina A

 

Herbář:

1)      Periodický zákon zonálnosti

2)      Srovnej dokumenty Agenda 21 a Global 2000

 

Hynek:

1)      Role ohně v ekosystémech

2)     ESPECT - silové a časové působení, jak se projevuje 

3)      3 základní pilíře trvalé udržitelného rozvoje

4)      Co je to detrit?

5)      Vliv Asuánské přehrady na ústí Nilu

 

Skupina B

 

Herbář:

1)      tropické pouště, vztahy složek, vazby

2)      vazby e ekosystému, příklad negativní vazby

 

Hynek:

            1)      Vnitřní delta Nigeru

            2)      Co je to ESPECT?

            3)      Slovenská ekologie – 3 principy managementu (Miklós ?)

            4)      Ekosystém jako kapitál

            5)      Je fotosyntéza jediným zdrojem? (prostě napsat něco o chemosyntéze)