Meteorologie a klimatologie - projekty

I.

Klimatografie povodí řeky horního Labe a Orlice

Klimatografie povodí řeky horního Labe a Orlice - někým opravené (Ruda???)

Tabulky k výše zmíněným hrátkám

II.

Povodí Ohře