Biogeografie 2005

Otázky (13 pro každou skupinu)

Skupina 1

1)      definice biogeografie, předmět a cíl studia

2)      ekologické podmínky

3)      biotické faktory

4)      Allenovo pravidlo + příklad

5)      hibernace – příklad, popis

6)      Raunkiaerův systém dělení

7)      Rozdíl stanoviště x lokalita

8)      Disjunktivní areál

9)      Notogea – charakterizace, zástupci

10)  primární a sekundární sukcese

11)  populace

12)  pampa

13)  mapování v biogeografii

 

Skupina 2 – tu jsem neměl, co jsem tak slyšel a pamatuju si, tak:

-         ekologická amplituda

-         Bergmannovo pravidlo + příklad 

-         Estivace

-         Neogea

-         deštný les

-         ekotop a biotop 

-         abiotické faktory