Fyzická geografie – písemná zkouška, varianta A

17. ledna 2006 (řádný termín)

 

1)      Zakreslete roční chod insolace pro rovník, 50° s. š. a severní pól.

2)      Vyjmenujte hlavní faktory ovlivňující kolísání globálních teplot vzduchu na Zemi.

3)      Zakreslete schéma globální vodní bilance.

4)      Zakreslete Walkerovu cirkulaci v oblasti Tichého oceánu pro El Niño a La Niña.

5)      Uveďte rozdělení vzduchových hmot podle termodynamického hlediska a jejich vlastností.

6)      Uveďte základní charakteristiky oblasti vlhkého subtropického klimatu a jeho rozšíření.

7)      Charakterizujte způsoby zániku jezer.

8)      Vysvětlete co je to diageneze a popište jak probíhá.

9)      Popište jednotlivé typy zemské kůry – charakterizujte jejich vnitřní stavbu a minerální složení.

10)  Charakterizujte stratovulkán z hlediska jeho vnitřní stavby, vulkanické aktivity a složení vyvrhované lávy.

11)  Charakterizujte svahový proces soliflukce (podmínky vzniku, průběh).

12)  Vysvětlete co jsou to badlands a popište faktory jejich vzniku.

13)  Vysvětlete co je to inverze reliéfu a popište jak vzniká.

14)  Vysvětlete pojem stoupající pobřeží a popište charakteristické tvary reliéfu, které zde vznikají.

15)  Vysvětlete co to jsou varvy a jak vznikají.

16)  Vysvětlete termín čistá primární produkce biomasy.

17)  Popište vodní bilanci půdy (zdroje a ztráty vody).

 

Varianta B

není kompletní!!! - nicméně pro přehled...

 

Rossbyho vlny - nákres, vysvětlení

Bilance dlouhovlnného záření

Rozdělení oblak podle výšky jejich základny a tvaru

Nakreslit teplou a studenou okluzní frontu

Co je závrt, stalagmit, stalaktit, stalagnát

Vysvětlit jak se pohybují ledovce

Tundra - charakteristika

Chemické zvětrávání, stručně charakterizovat druhy