Humánní geografie, opravný termín, 13.2. 2006 

1. Kulturni globalizace-pricina a dusledky
2. Popiste etapy organizovaneho a souteziveho kapitalismu
3. Duvody rychleho rozvoje mest v obdobi prumyslove revoluce
4. Burgesuv model koncentrickych zon
5. Kulturne enviromentalni a lokalizacni tradice
6. Testova otazka-dusledky zvysene mobility v teorii centralnich mist
7. Co umoznilo rust sektoru sluzeb
8. Priradit charakteristiky a etapy vyvoj humanni geografie k sobe
9. Induktivni a deduktivni metoda
10. Druhy demograficky prechod
11. Vypocet kvocientu kojenecke umrtnosti a podle vysledku urcit o jakou cast
jakeho kontinentu se jedna
12. Nakresli a popis cvrte stadium dopravni site
13. Definuj komplementaritu a geografickou specializaci (ohledne dopravy)
14. Do mapy sveta zakresli mezikontinentakni migrace (vyjadri i smer a
intenzitu migrace)
15. Commodity chains
16. Stehovave zemedelstvi
17. Definuj exklavy a subsekvekventni hranice
18. Definuj termin diferenciace migrace