SKUPINA A

1)

-  Definujte ortodromu.   (1b)

-  Naznačte konkrétní způsob výpočtu délky ortodromy v kilometrech mezi městy Lima (12° j.š., 77° z.d.)a Peking(40°s.š., 116° v.d.).

Pomůcka: Znění kosinový věty: cos c = cos a .cos b + sin a .sin b .cos y.   (4b)

2)

-  Definujte pojem kulminace hvězdy.   (1b)

-  Odvoďte (nákres, vzorec) a vypočtěte polední výšku Slunce v den letního slunovratu v zeměpisné
šířce q>= 15°s.š.   (4b)

3)

- Znázorněte zdánlivou denní dráhu Slunce na obloze s úplným popisem obrázku pro <p = 23,5° s.š.
v den jarní rovnodennosti a zimního slunovratu.   (2b)


 

 


 


 


-Odvoďte (nákres, jeho popis, vzorec) a vypočtěte, při jakých hodnotách deklinace (stupně, minuty) nastává v zeměpisné šířce 75° polární noc.   (4b)

    4)

-Znázorněte polohu východu Slunce na obzoru v naší zeměpisné šířce a odhadněte hodnotu azimutu:

a)     při západu v den zimního slunovratu

 

b)     při východu v den letního slunovratu.   (2b)

 

5)

-Vypočtěte rozdíl místních a pásmových časů mezi místy A (30° j.š., 52° v.d. ) a B (65° s.š. 48° z.d.).
přičemž v místě A je letní čas.   (3b)

-Vypočtěte, v kolik hodin středoevropského časuje třeba provést meteorologická měření na stanic:
Uherský Brod -'49° 02' s.š.. !8°39' v.d.;. aby se konala ve 14 hodin středního místního času. Vysvětlete
postup výpočtu. Výsledek uveďte v hodinách, minutách a sekundách.   (3b)

 

6)

-Nakreslete graf časové rovnice. Vysvětlete, co v grafu znamenají kladné a záporné hodnoty E.  (2b)

7)

-Vysvětlete pojem občansky soumrak.   (1b)

Odvoďte (nákres, vzorec) a stanovte zeměpisné šířky severní polokoule, v nichž se vyskytuje

celonoční astronomický soumrak v den letního a zimního slunovratu a v den podzimní rovnodennosti.

(4b)