Kartografie 2004 a 2005 - za přepis 2004 a dodání 2005 díky O.Hr.)

 

KARTA 2004  - 20 - 25 otázek, bodování neznámé; P. S.: Moc jsme loni neměli Staňka, takže to můžete mít úplně jinak   

1)       Souřadnicové systémy ČR

2)       Výškové systémy

3)       Struktura signálů GPS

4)       Druhy segmentů GPS

5)       Interval vrstevnic v mapách

6)       Relační a objektové databáze

7)       Měřítkové číslo

8)       Vodstvo - znázornění a generalizace

9)       Zobrazení polárních oblastí

10)    Metody určení polohopisu

11)    Definice kartografie

12)    Druhy reliéfu - terénní útvary

13)    Obsah mapy

14)    Spaghetti model

15)    Koláč. schéma kartografie

16)    digitální terénní ekvační model

17)    Rastrová a digitální prezentace

18)    Vojenská mapování ČR

19)    Reglementace, census, normativní reglementace

20)    Digitální mapy Č

21)    Složení geodat

22)    Rozdíl GIS x IS

23)    Atlasy životního prostředí

24)    Výškopis - vrstevnice, znázornění

25)    Zákon odmocniny

26)    Výpočet počtu prvků na mapě

27)    ZABAGED

 

 

KARTA 15. 6. 2005

 

- pizza model

- porovnej GRIDový (rastrový) formát a vektorový (tuhle otázku si nikdo správně nepamatoval, připadá mi to trochu jako kravina)

- srovnej 1. a 2. vojenské mapování

- RGB a CMYK

- HSV (a jemu podobné) - princip

- hypsometrie

- první 2 mapy Moravy + letopočty

- atlasy - co to je, jak se liší od mapy

- datové modely

- metadata

- GIS - co to je, k čemu se používá

- generalizace - kvalitativní x kvantitativní

- zákon odmocniny

- grafické zaplnění mapy

- kartografický jazyk

- topografická x tematická mapa

- užití čtvercové sítě v kartografii

- kartografické souřadnice (nebo možná souřadnicové soustavy) nemohli jsme se shodnout

- portulánová mapa

- kartodiagramy

 

celkem bylo 27 otázek (některé jsme prostě zapomněli)

na E bylo potřeba 70 %