Úvod do studia planety Země

 

A + B

 

1)     Jaké znáte změny v rychlosti zemské rotace (vyjmenovat, charakterizovat, uvést příčiny)

2)     Čemu se rovná moment hybnosti v případě rotace Země a co plyne pro Zemi ze zákona o zachování momentu hybnosti (v příp. rotace Země)?

3)     Vyložte astronomickou hypotézu – čeho se týká, jaké uvažujeme parametry, čím je vyjádřena?

4)     Vyložte krátkodobé a dlouhodobé pohyby zemských pólů, příčiny

5)     Uveďte a charakterizujte typy přílivů.

6)     Schematicky znázorněte oběh hmoty v geografickém prostoru s popisem jeho jednotlivých složek

7)     Charakterizujte a vysvětlete důsledky hmotnosti Země

8)     Vysvětlete:

a)     princip měření vzd. metodou triangulace (nákres, naznačení výpočtu)

b)     vznik soumrakových jevů (nákres)

c)     rozdělení geotermálních zdrojů

d)     Wadatti-Benioffova zóna

9)     Znázorněte zdánlivou denní dráhu Slunce pro pozorovatele na rovníku pro

a)     jarní rovnodennost

b)     letní slunovrat

c)     podzimní rovnodennost

d)     zimní slunovrat

 - vypočti též polední výšku Slunce

10)   Definujte: elementy zem. mag. pole, tíhové zrychlení, Richterova stupnice, mapy zemětřesné aktivity

11)   Zakresli nautický D PssZH, astronomické a zeměpisné souřadnice, k čemu se používá

12)   Vypočti j a období výskytu celonočního nautického soumraku. ajk seu nás mění délka nautického soumraku a proč?

13)   Vypočítejte výšku hvězdy v HK, je-li j = 38° s.š. byla pozorovaná její zenitová vzdálenost  v okamžiku DK 81° ?

14)   Vypočti zeměpisné šířky s výskytem

a)     bílých nocí pro letní slunovrat

b)     polárních nocí pro zimní slunovrat

15)   Vypočti rozdíl pásmových a místních časů pro místa A (5° z.d. – letní čas), B (28° v.d. – moskevský čas)

16)   Ortodroma

17)   Nakreslete a popište prvky přílivu

18)   Vysvětli:

a)     umbra

b)     Hertzsrung-Russelův diagram

c)     regolit

d)     Conradova diskontinuita

e)     saros

f)      ohnisko

g)     hypocentrum

h)     epicentrum

i)      neutrální body

j)      rozdíl mezi Prattovou a Airyho hapotézou (izostáze)

k)     pólová síla

l)      atmosferická refrakce

m)    vznik úplného slunečního zatmění

n)     výška světového pólu nad obzorem

o)     sféroid

p)     geodetická deprese obzoru (nákres)

q)     geometrický a dynamický přístup v družicové geodézii (podstata, používání)

r)      aberace (nákres)

19)   Definuj geografický prostor, uveď jeho strukturu

20)   Definujte:

a)     pohyb slunce v azimutu

b)     astenosféra

c)     Rayleighova resp. Loveho vlna

d)     rozdělení geotermálních zdrojů

21)   Definuj sluneční a hvězdný den, nákres, rozdíl mezi nimi (roky?)

22)   Znázorněte zdánlivý pohyb vesmírných těles pro pozorovatele na j = 50° s.š., jaké hvězdy lze pozorovat?

23)   Definujte slovně a nákresem tíhové zrychlení, jak se mění v závislosti na zeměpisné šířce a délce daného místa. Charakterizuj měření tíhové síly.

24)   Vypočtěte v jakých zeměpisných šířkách je polední výška slunce:

a)     48° v jarní rovnodennosti

b)     65° v letním slunovratu

c)     20° v podzimní rovnodennosti

d)     48° v zimním slunovratu

25)   Definuj polární noc, vzorec pro stanovení z.š. a období s výskytem polárních nocí

26)   Vypočtěte zeměpisnou šířku z měření zenitových vzdáleností 2 různých hvězd při kulminaci v přibližně stejných vzdálenostech od zenitu

27)   Stanovte z.š. s celonočním nautickým soumrakem pro jarní rovnodennost

 

C

 

1)     Definujte:

a)     zeměpisná šířka

b)     šířka geocentrická

c)     šířka astronomická

d)     magnetická inklinace

2)     Uveďte  denní chod hladiny vody v různých zeměpisných šířkách při maximální kladné deklinaci........... (nerovnost přílivů)

3)     Znázorněte zdánlivý pohyb vesmírných těles pro pozorovatele na rovníku a severním polárním kruhu. jaké hvězdy pozoruje?

4)     Definujte:

a)     zdroj energie ve Slunci (reakce, rovnice),

b)     Wolfovo re.....  či......,

c)     bolid,

d)     světelný rok,

e)     vázaná rotace Měsíce (příklad),

f)      tíhová síla,

g)     tíhová anomálie,

h)     harmonické koeficienty,

i)      precese (druhy, nákres, perioda, důsledky),

j)      referenční elipsoid,

k)     horní zrcadlení (nákres),

l)      úhlová metoda měření obvodu Země,

m)    fotoperiodismus

5)     Zakresli schéma slapové dynamiky geografického prostoru

6)     Uveď Newtonův gravitační zákon, odvoď vztah pro stanovení hmotnosti Země (jak je rozložena hmotnost na jednotlivé geosféry)

7)     Definujte:

a)     rektascenze,

b)     Baerův zákon,

c)     pólová síla,

d)     Wadati-Benioffova zóna

 

 

 

C

 

1)     Definujte pojmy (včetně nákresu).

a)     zeměpisná šířka

b)     šířka geocentrická

c)     šířka astronomická

d)     magnetická inklinace

2)     Uveďte  denní chod hladiny vody v různých zeměpisných šířkách při maximální kladné deklinaci........... (nerovnost přílivů)

3)     Znázorněte zdánlivý pohyb vesmírných těles pro pozorovatele na rovníku a severním polárním kruhu. jaké hvězdy pozoruje?

4)     Definujte:

a)     zdroj energie ve Slunci (reakce, rovnice),

b)     Wolfovo relativní  číslo,

c)     bolid,

d)     světelný rok,

e)     vázaná rotace Měsíce (příklad),

f)      tíhová síla (definuj a nakresli)

g)     tíhová anomálie,

h)     harmonické koeficienty,

i)      precese (druhy, nákres, perioda, důsledky),

j)      referenční elipsoid,

k)     horní zrcadlení (nákres),

l)      úhlová metoda měření obvodu Země,

m)    fotoperiodismus

5)     Zakresli schéma slapové dynamiky geografického prostoru

6)     Uveď Newtonův gravitační zákon, odvoď vztah pro stanovení hmotnosti Země (jak je rozložena hmotnost na jednotlivé geosféry)

7)     Definujte:

a)     rektascenze,

b)     Baerův zákon,

c)     pólová síla,

d)     Wadati-Benioffova zóna

8)     Stanovte φ s výskytem celonočního nautického soumraku pro jarní rovnodennost (podmínka, nákres, odvození, výpočet).

9)     Vyjádřete φ z měření 2 kulminujících hvězd (nákres, odvození vzorce). Co je to kulminace?

10)   Odvoďte vzorec pro stanovení φ a období s výskytem polární noci (podmínka, odvození včetně nákresu).

11)   Nakreslete nautický trojúhelník, popište jeho prvky a uveďte jeho použití.

12)   Precese, nákres, druhy precese, perioda, důsledky.

13)   Máme 14 hodin středoevropského letního času. Kolik je hodin podle světového, východoevropského, středoevropského a moskevského času? Základ kalendáře, Juliánský a náš (pojmenuj a napiš rozdíl).