10 otázek za 1 bod

Výška světového pólu nad obzorem

Zdánlivý pohyb Slunce pro φ = 90° v dny letního a zimního slunovratu

Magnetická inklinace

Úhlová metoda měření

Popis seismogramu zemětřesení

postavení Z, S a M při skočném a hluchém přílivu

Hustota tepelného toku

Odchylka padajících těles

Odstředivé zrychlení na Zemi (obou stranách pro φ = 0°, 50°, 90°)

Odvození hmotnosti Země z Newtonova zákona

 

 

10 otázek za 2 body

Bílá noc (pro letní slunovrat) - výpočet

Polární noc (pro zimní slunovrat) -  výpočet

Důsledky precese a nutace

Magnetosféra - nákres + popis

Výskyt vesmírných těles podle φ

Odvození φ z měření dvou kulminujících hvězd přibližně stejných zenitových vzdáleností

Zákon zachování momentu hybnosti

Loxodroma, ortodroma (naznačit výpočet)

Willsonův cyklus vývoje oceánů

Nautický trojúhelník - popis