Úvod do studia geografie 6.2.2006 – řádný termín

Skupina A

1) Rektascenze – definice, nákres
2) Zakreslete vektory úhlové rychlosti zemské rotace pro φ = 90° s.š, 50°s.š, 0°, 50° j.š.
3) Užití hvězdy pro stanovení hvězdného času
4) Odvození vzorce (včetně nákresu) pro výpočet obvodové rychlosti při zemské rotaci pro φ = 40° s.š.
5) Magnetická deklinace – definice, nákres
6) Zakreslete zdánlivou denní dráhu Slunce pro den letního a zimního slunovratu pro φ = 90° s.š. (včetně úplného popisu obrázku)
7) Vyjmenujte a charakterizujte 3 základní principy uplatňující se při šíření seismických vln prostředím
8) Zakreslete vznik horního zrcadlení (vyznačte průběh paprsků)
9) Co způsobuje planetární precese a proč?
10) Co dokazuje Foucaltův kyvadlový pokus? Vysvětlete
11) Nakreslete Nautický trojúhelník a popište jeho prvky
12) Definujte Střední hvězdný a sluneční den a uvedte jejich trvání
13) Uveďte rozdělení vesmírných těles podle jejich pozorovatelnosti pro φ = 70° s.š.(nákres. Odvození vztahů, výpočet)
14) Tíhové zrychlení (definice, nákres) a jak se mění v závislosti na zeměpisné šířce a délce (včetně nákresu)
15) Pólová síla (nákres, vysvětlení) a co způsobuje
16) Charakterizuj důsledky vjemu zdánlivé nebeské klenby (včetně nákresu)
17) Vypočtěte zeměpisné šířky s celonočním astronomickým soumrakem pro den letního slunovratu na severní polokouli (podmínka, odvození vzorce, výpočet)
18) Zakreslete přílivový elipsoid a denní chody vodní hladiny v různých zeměpisných šířkách při maximální kladné deklinaci
19) Vypočtěte zeměpisnou šířku ze 2 kulminací téže hvězdy pomoci jejich zenitových vzdálenosti (nákres, odvozeni vzorce)
20) Definujte polární noc a odvoďte vzorec pro stanovení jejího trvání pro φ = 80°s.š.
 

Skupina B

Otázky za 1 bod

 1. Čemu se rovná výška světového pólu nad obzorem? Dokažte pomocí nákresu.
 2. Zakreslete zdánlivou denní dráhu Slunce pro den letního a zimního slunovratu pro φ = 30°s.š. (včetně úplného popisu obrázku)
 3. Magnetická inklinace – definice a nákres
 4. Zakreslete a popište zápis a profil seismické vlny
 5. Zakreslete vzájemnou polohu Slunce, Měsíce a Země pro skočný a hluchý příliv
 6. Odvození hmotnosti Země z Newtonova gravitačního zákona
 7. Hustota tepelného toku – definice, jednotky, výpočet
 8. Zakreslete vektory odstředivého zrychlení na obou stranách Země pro φ = 90°s.š., 50°s.š., 0°, 50°j.š
 9. Co jsou to telurické proudy
 10. Co dokazuje odchylka padajících těles (nákres, vysvětlení)

Otázky za 2 body

 1. Schematický nákres Hertzsprungova – Russelova diagramu (včetně vyznačení polohy Země)  a použití
 2. Zakreslete zjednodušené schéma slapové dynamiky  geografického prostoru
 3. Definujte ortodromu a loxodromu, jejich porovnání. Načrtněte způsob výpočtu ortodromy mezi body A a B (včetně nákresu)
 4. Pólová síla (nákres, vysvětlení) a co způsobuje (vysvětlení)
 5. Šířka geocentrická a astronomická (definice, nákres)
 6. Popište Bullenův model stavby Země a způsob stanovení jednotlivých zón (seismické vlny)
 7. Nastává v ČR (φ= 50°s.š.) celonoční astronomický soumrak v den letního slunovratu (podmínka, odvození vzorce, výpočet)? Pokud ano, v jakém období se vyskytuje?
 8. Čemu se rovná zenitová vzdálenost hvězdy H1 (z1 = ?. δ1 = 63°), pozorované v zeměpisné šířce φ = 30°s.š.. Stanovte z s použitím další hvězdy H2, které znáte             z2 =35°, δ2 = -5°. Odvoďte si obecný vztah pro výpočet s použitím hvězd H1 , H2 (včetně nákresu při odvozování) a pak vypočtěte.
 9. Definujte polární den a stanovte zeměpisné šířky s jejím výskytem pro den letního slunovratu(nákres, odvození, výpočet)
 10. Zakreslete trajektorie světelného paprsku v zemské atmosféře při atmosférické refrakci vyjmenujte a objasněte její důsledky.

varianta C = 1.opravný termín

za 1 bod:
1. definice a nakres hodinoveho uhlu
2. geotermalni zdroje
3. delka obcanskeho soumraku v zavislosti na zem. sir., nakres
4. keplerovy zakony
5. metody mereni tihoveho zrychleni
6. 45 stupen s.s. hvezda ma polovou vzdalenost 33 stupnu, jaky je to teleso, co
se tyce pohybu po nebesky sfere
7. vektory odstrediveho zrychleni, nakres
8. pororoca, bourlivy priliv
9. je podzimni rovnodennost, ve kterych sirkach ma slunce vysku v poledne
rovnou -10 stupnum?
10. vyskyt meteoru v prubehu noci
za 2 body
11. zmeny v rychlosti zem. rotace
12. polova sila
13. nastava v CR nauticky celonocni soumrak o letnim slunovratu?
14. precese�
15. urci zenitovou vzdalenost, je dana zem. sirka 38 s.s. a vyska v dolni
kulminaci 17 stupnu
16. geoid, rotacni elipsoid, zemsky elipsoid, referencni elipsoid, porovnat
geoid a elips. nakresem
17. librace opticke
18. polarni noc o zimnim slunovratu, kde se vyskytuje?
19. moment hybnost, zakon zachovani m.h., dusledky
20. zdanliva nebeska klenba, dusledky vjemu

Úvod do studia geografie, 2.opravný termín, varianta E

1. Co je to scintilace a extinkce.
2. Zakreslete zdánlivou denní dráhu Slunce pro den letního a zimního slunovratu
pro φ = 90°s.š. (včetně úplného popisu obrázku)
3. Zakreslete a popište zápis a profil seismické vlny
4. Hustota tepelného toku – definice, jednotky, výpočet
5. Šířka geocentrická a astronomická (definice, nákres)
6. Zakreslete trajektorie světelného paprsku v zemské atmosféře při
atmosférické refrakci vyjmenujte a objasněte její důsledky.
7. definice a nákres hodinového uhlu
8. 45 stupeň s.š. hvězda má polovou vzdálenost 51 stupňů, jaké je to těleso, co
se týče pohybu po nebesky sféře
9. Místo A má φ = 45°s.š., λ = 7°v.d., místo B má φ = 10°s.š.,
λ = 7°z.d. má letní čas. Určete rozdíl místních a pásmových časů.
10. Nákres časové rovnice a její popis.
11. Definuj hvězdný čas a střední hvězdný čas a střední sluneční čas, jak se
liší (nákres).
12. Nastává v ČR (φ= 50°s.š.) celonoční astronomický soumrak v den letního
slunovratu (podmínka, odvození vzorce, výpočet)? Pokud ano, v jakém období se
vyskytuje?
13. Co je to polární den, kde se vyskytuje o zimním slunovratu.
14. Vyjmenuj druhy zatmění Slunce (nákres).
15. Perioda slapových jevů a jejich vysvětlení.
16. Magnetická deklinace (definice, nákres)
17. Vyjmenuj a charakterizuj parametry, které bere v úvahu astronomická
hypotéza. Co je to graf ekvivalentních šířek.
18. Co je precese a nutace, jejich důsledky.
19. Vyjmenuj charakteristiky přílivu (nákres).
20. Čemu se rovná zenitová vzdálenost hvězdy H1 (z1 = ?. δ1 = 63°),
pozorované v zeměpisné šířce φ = 30°s.š.. Stanovte z s použitím další
hvězdy H2, které znáte z2 =35°, δ2 = -5°. Odvoďte si obecný vztah pro
výpočet s použitím hvězd H1 , H2 (včetně nákresu při odvozování) a pak
vypočtěte.