Populační vývoj ČR  (Toušek)

(www.czso.cz – vývoj obyvatelstva)

 

od 2. poloviny 90. let stabilizace

Západoevropský model reprodukčního chování

 

Věková struktura obyvatelstva:

Věková pyramida – „zářezy“ (např.           30. léta - období krize - nízká porodnost,

                                                     70. léta - vysoká porodnost)

 

1991

2002

0 – 14

2 121 000

1 590 000

15 – 64

6 877 000

7 196 000

65 +

1 315 000

1 418 000

Index stáří

62

89,2

Index ekonomického zatížení

50

49,8

 

Index stáří = |65+| / |0-14| * 100

Index ekonomického zatížení: 15,6% zastoupení obyvatel v předprodukčním věku (0-14)

                                             v Evropě přes 20% (Irsko)

                                             přes 30% - Albánie (nízká naděje na dožití)

 

Sňatečnost:

Do konce 80. let byla vysoká (96-7% obyvatel)

Průměrný věk snoubenců:

 

1991

2002

Muži

24 – 25

29,7

Ženy

21 - 22

27,2

Počet sňatků

přes 80 000

58 000

 

V roce 2002:   pouze 34 000 sňatků svobodných snoubenců

                     opakované sňatky: muži    13 689

                                                  ženy    13 414

Nízká úroveň sňatečnosti svobodných (Švédsko)

Sňatečnost rozvedených – prodlužuje se doba mezi rozvodem a dalším sňatkem (6 let)

 

Rozvodovost:

90. léta pokles → růst        1991           29 400 rozvodů

                                        1996           přes 33 000

                                        1998           32 400

                                                          23 600

Hrubá míra rozvodovosti: 3,1 (dřív 2,8)

 

1991

2002

Index rozvodovosti

40,8

60,2

Rozvody:  povoleno

29 366

31 758

                  zamítnuto

533

166

                  usmířeno

7 896

3 753

Index rozvodovosti = počet rozvodů na 100 sňatků

 

Trvání manželství:

 

1991

2002

10 – 14 let

16,2%

22%

15 – 19 let

13,1%

15%

20 – 24 let

7,6%

10%

25 let a víc

5,1%

10,1%

Průměrná délka manželství

10,3 let

11,7 let

 

Nízká rozvodovost – Polsko, Itálie, Španělsko

 

Porodnost:

1991 – 96 klesá (180 000 dětí ročně)

        1991           129 900 z toho 116,6 tisíc dětí se narodilo vdaným ženám

        1992           122 100

        1993           121 500

        1994           106 900

        1995             96 400

        1996             90 800 → zůstává na stejné úrovni

        1999             89 774

        2002             93 047 (z toho 261 mrtvých)

Úhrnná plodnost v roce 2002: 1,17 (záchovná hranice 2,1)

Zvyšuje se počet dvojčat, trojčat… 2002:    1 502 dvojčat (v roce 1994 necelý tisíc)

                                                                20 trojčat

                                                                1 čtyřčata

Nejvyšší úhrnná plodnost: Itálie, Španělsko, Irsko, Francie

Nejnižší úhrnná plodnost: Ukrajina

 

Potratovost:

Vysoká míra již před rokem 1989, v roce 1988 48% těhotenství skončilo potratem!

        1991           120 050 potratů              z toho106 000 interrupce

                                                                          13 985 samovolných

        2002           43 743 potratů                z toho  31 142 interrupce

                                                                          11 256 samovolných

Úmrtí:

Od počátku 90. let stagnace ob., snížení úmrtnosti kojenců → stárnutí obyvatelstva

 

 

1991

2002

Naděje na dožití

Muži

68,2

72,1

 

Ženy

75,7

78,5

Naděje na dožití v 65 letech

Muži

 

13,9

 

Ženy

 

17,2

Kojenecká úmrtnost (do 1 roku života)

 

1 343

385

 

Třídy příčin smrti:

Rok 2002

Muži (tisíc)

Ženy (tisíc)

Nemoci oběhové soustavy

26,7

31,5

Novotvary

16,1

12,8

 

Nejvyšší střední délka života: ženy: Švýcarsko      83 let

                                                     Španělsko       82,5 let

                                                     Island             81,4 let