Ruda versus Neruda

 

První z nich bil o mříž,

A druhý tu mříž piloval.

Ten myslel jak ostříž,

A ten zas Múzy miloval.

 

Ref. Každý doved to, co doved,

        A nikoho s tím nepodved,

        Zásoba slov je tu chudááá -

        Ruda versus Neruda…

 

Jeden z nich byl samá práce,

Druhý samá strofa,

Metafora, kulminace,

To je katastrofa.

 

Ref.

 

A první z nich Kampou

Častokrát se ubíral.

Bolivijskou pampou

Druhý se zas obíral.

 

Ref.

 

A kdyby se potkali,

Jistě by si rozuměli,

Ruce by si podali –

Profesor a básník smělý.

 

Ref.

Ref.

 

+ Ruda versus Neruda

   Ruda versus Neruda

   Ruda versus Neruda